+32 14 58 10 66 or + 32 498 170 170 info@humigatordfs.com
Zaznacz stronę

PO RAZ PIERWSZY NA ŚWIECIE:
PRZECHOWYWANIE ZIEMNIAKÓW BEZ CHEMII

O 10% większy zysk

LISTA KORZYŚCI

N

Niewielka inwestycja

N

Usuwa bakterie i grzyby z powietrza w magazynie

N

Zapewnia wolne od chorób przechowywanie ziemniaków

N

Ziemniak zachowuje 98% masy

N

Większy zysk o co najmniej od 2 do 10% dzięki mniejszemu wysuszeniu

N

Możliwy długi okres przechowywania bez użycia inhibitorów kiełkowania

KRÓTKO MÓWIĄC:

M

Niewielka utrata masy

M

Bez chorób

N

Dłuższy okres przechowywania

Jak działa Humigation

Używając tylko wody, bez środków chemicznych i bez filtrów, oczyszcza i nawilża powietrze. Powietrze z pomieszczenia magazynowego i mały strumień wody są zasysane do mieszacza/dmuchawy Humigatora™, gdzie woda jest rozpylana poprzez serię kontrolowanych, szybkich zmian ciśnienia. Gdy podczas tej pierwszej fazy ciśnienie powietrza nagle spada przez szereg stref Venturiego, mikroskopijne krople wody zderzają się z cząstkami i patogenami w powietrzu. To sprawia, że zanieczyszczenia z powietrza trafiają do strumienia wody, unoszonego wraz z powietrzem w fazie odpylania cyklonowego, gdzie brudna woda jest oddzielana od świeżo oczyszczonego i nawilżonego powietrza. To czyste i nawilżone powietrze jest wydmuchiwane przez górną część Humigatora i wraca do komory rozprężnej lub innej przewidzianej przestrzeni, a brudna woda odpływa, aby łatwo było ją usunąć.

Powietrze wydobywające się z Humigatora jest w 100% wilgotne, ale nie występuje mgła wodna. Dzięki temu osiąga się doskonałą wilgotność powietrza bez moczenia ścian i podłogi lub dna komory czy też innych powierzchni. Umożliwia to również nawilżanie pomieszczeń tam, gdzie nie można zastosować konwencjonalnych nawilżaczy powietrza. Humigatory przeszły testy laboratoryjne i z powodzeniem stosuje się je do przechowywania ziemniaków w budynkach bez wentylacji i innych pomieszczeniach wymagających wilgoci.
Ponieważ urządzenie zużywa tylko prąd elektryczny i wodę, a także ze względu na brak konieczności wymiany filtrów, Humigator jest łatwy w obsłudze, wymaga bardzo ograniczonej konserwacji i można go z łatwością zainstalować w każdym budynku, w którym są przechowywane ziemniaki. Humigatory są już zainstalowane w wielu magazynach ziemniaków w ośmiu amerykańskich stanach, gdzie niemalże wyeliminowały rozprzestrzenianie się parcha srebrzystego, antraknozy ziemniaka i innych chorób przechowalniczych.

Ponieważ wykorzystuje tylko prąd i wodę, a ponieważ nie ma filtrów do wymiany, Humigator jest łatwy w obsłudze, wymaga bardzo niewielkiej konserwacji i można go łatwo zainstalować w dowolnym budynku do przechowywania ziemniaków. Humigatory są teraz instalowane w ośmiu stanach USA w Kanadzie, w wielu magazynach ziemniaków, gdzie praktycznie wyeliminowały rozprzestrzenianie się Silver Scurf, czarnej kropki i innych chorób przechowywania.

ZAPOBIEGA RÓWNIEŻ GRZYBOM!

Parch srebrzysty

Antraknoza ziemniaka

Sucha zgnilizna

JAK OSZCZĘDZASZ
Z HUMIGATOREM DFS

N

Wolne od chorób przechowywanie ziemniaków

N

Wielka oszczędność pieniędzy

N

Wilgotność w magazynie na poziomie 98%

N

Bez jakichkolwiek środków chemicznych

N

Do 12 miesięcy maksymalnie 2% utraty masy

N

Brak uszkodzeń lub chorób ziemniaków

N

HUMIGATOR powoduje gwałtowne wewnętrzne zmiany ciśnienia, dzięki którym zatrzymuje bakterie i grzyby w rozpylonej wodzie i usuwa je z powietrza

N

Brudna woda jest oddzielana i odprowadzana. Czysta, rozpylona woda trafia do miejsca składowania ziemniaków

CO HUMIGATOR DFS USUWA
Z POWIETRZA?

N

Wszelkie bakterie

N

Zarodniki grzybów

N

Pył

N

Amoniak

N

Parch srebrzysty

N

Antraknoza ziemniaka

N

Sucha zgnilizna